Wonen en leven

Onze diensten op het gebied van wonen en huisvesting zijn bedoeld om volwassenen met een beperking in staat te stellen een zo zelfbepaald mogelijk leven in de maatschappij te leiden. De focus ligt altijd op de individuele persoon met zijn individuele mogelijkheden en wensen.

Speciale vorm van huisvesting

We willen mensen met een handicap een alternatieve en geïndividualiseerde woon- en werkomgeving bieden in een landelijke omgeving. Het ontwerp van de hele faciliteit moet ertoe bijdragen dat onze bewoners en werknemers in een gezinsvriendelijke omgeving kunnen leven en werken. We beschouwen het als onze belangrijkste taak om mensen met een handicap in staat te stellen op een zelfbepaalde en gelijkwaardige manier deel te nemen aan de maatschappij. In het gebied “speciale woonvormen” hebben we 16 woonplaatsen voor mensen met verhoogde hulpbehoeften. Gespecialiseerd personeel is 24 uur per dag aanwezig op dit gebied en biedt uitgebreide diensten voor deelname aan de samenleving. Contact: Frank Wilken, Centre Manager Eva Verleysdong, Deputy Manager 05942-989377, hof@blekker-uelsen.de

Ambulante woonbegeleiding

Op het gebied van “ambulante woonbegeleiding” bieden we hulpdiensten voor mensen die in hun eigen huis of in een gedeelde flat wonen. Deze woonvorm is vooral geschikt voor mensen die hun algemene levensstijl grotendeels zelfstandig kunnen regelen. Ondersteuning wordt op individuele basis geboden. Contact: Janin Snieders, hoofd ambulante woonbegeleiding 05942- 9897887, wohnen@blekker-uelsen.de