Wonen en leven

Wonen en leven

Ons aanbod op het gebied van leven en wonen is bedoeld om volwassen mensen met een handicap in staat te stellen een zo zelfbepaald mogelijk leven te leiden in de samenleving. De focus ligt altijd op de individuele persoon met zijn individuele vaardigheden en wensen.

Bijzondere woonvorm

We willen mensen met een handicap alternatieve en individuele woon- en werkplekken bieden in een landelijke omgeving. Het ontwerp van de gehele faciliteit is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze bewoners en medewerkers in een familiaire omgeving kunnen wonen en werken. Wij beschouwen het als onze belangrijkste taak om mensen met een handicap in staat te stellen zelfstandig en op voet van gelijkheid deel te nemen aan het leven in de samenleving. In het gebied “bijzondere woonvorm” beschikken we over 16 woonruimtes voor mensen met een verhoogde hulpbehoefte. Op dit gebied is het gespecialiseerde personeel 24 uur per dag aanwezig en biedt uitgebreide diensten voor deelname aan de samenleving.

Contact:
Frank Wilken, facilitair manager
Eva Verleysdong, plaatsvervangend hoofd
05942-989377, hof@blekker-uelsen.de

Woon assistentie hulp

Op het gebied van “ambulante woonhulp” bieden wij hulpverlening aan mensen die in hun eigen appartement of in een gedeeld appartement wonen. Deze manier van leven is met name geschikt voor mensen die hun algemene levensstijl grotendeels zelfstandig kunnen beheren. Ondersteuning wordt verleend op basis van individuele overeenkomst.

Contact:
Janin Snieders, hoofd ambulante woon assistentie
05942- 9897887, wohnen@blekker-uelsen.de